Ouderinformatie

Mededelingen die voor ouders belangrijk zijn,  zoals de jaaragenda, de registers, met wie we samenwerken, inspectierapportages, onze jaarlijkse goede doelen acties, info bereikbaarheid en mogelijkheid ouderparticipatie, vindt u terug op deze pagina. Om de laatste GGD-rapporten te kunnen inzien  moet u naar het menu extra, onder downloads vind u de laatste inspectierapporten. Deze kunt u ook downloaden om rustig na te zien

Nauwe samenwerking met ketenpartners

Naast samenwerking met branche gerelateerde partners, werken wij ook samen met zgn. ketenpartners. Bedrijven en organisaties die op enige wijze gerelateerd (kunnen) zijn met onze doelgroep, waar u als ouders uw voordeel mee zou kunnen doen. Wij als organisaties proberen elkaar aan te vullen, te versterken en gebruik te maken van elkaars kennis of activiteiten. Regelmatig werken wij samen met de ketenpartners tijdens bijeenkomsten en informatie markten.

Kraamcentrum DAT

Biedt kraam- en thuiszorg en uitleen van benodigdheden.

Vestigingen in westelijk Brabant, Zuid-Holland en Zeeland.

Contactpersoon voor de Hoekschewaard;

Christa Rüter.

Tel 078-6760676 of 06-34890135

 

 

Klassiek Homeopathie

Ank Wichers en Marjan van Rookhuizen hebben beide een opleiding tot klassiek homeopaat afgerond.

Zij hebben nu ieder hun eigen praktijk.

Hiervoor delen zij gezamenlijk een praktijk ruimte in Oud-Beijerland.

Zij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging nvkh.

D.m.v. een eenvoudige vragenlijst kunt u voor u zelf bepalen of homeopathie u of uw gezinsleden een optie kan zijn. Zelfs in combinatie met de reguliere gezondheidszorg is homeopathie een denkbare aanvulling.

Indien u nieuwsgierig geworden bent, u kunt een dergelijke vragenlijst bij hen of ons aanvragen of een bezoek brengen aan hun website.

 

School project obs de Meerwaarde Strijen

Op obs de Meerwaarde werkt men al enige tijd met het thema “Aardig, netjes, rustig”. Onder het motto “want een mooie wereld maak je samen” heeft ook kinderopvang TT-Team zich aangesloten bij dit project. Niet alleen op onze locatie in Strijen (KDV Tante Marlie) maar ook  op de locaties in ‘s Gravendeel (BSO het Schelfje) en in Zuid-Beijerland (KDV Tante Riet en BSO de Hitsert) is dit thema inmiddels als rode draad ingevoerd.

Tijdens vele van onze dagelijkse activiteiten passen we dit thema toen.

 

Speciaal voor alle (toekomstige) mama’s in de Hoeksche Waard!

https://www.facebook.com/groups/1180613952022306/?fref=mentions

We zijn mama’s onder elkaar, allemaal heldinnen en soms ook vriendinnen. Wat houdt ons bezig? Wat willen we delen? Een fijne facebook groep waar niet moet en bijna alles mag.

Wordt lid van Samen mama Hoeksche Waard !!!

Samen Mama Hoeksche Waard is een initiatief van Ché Verkerk in samenwerking met GGD Zuid-Holland Zuid.

Aandacht functionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld.

 

 

Directeur mevr. Thea Schipper, gecertificeerd aandacht functionaris.

Bereikbaar via 0186-623384/mob. 06-16452835.

Mail:info@tantetheateam.nl

(ma t/m do tijdens kantoor uren en vrijdag van 09.00-12.00 uur)

 

De aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld ondersteunt en adviseert het team.

 • Fungeert als vraagbaak voor algemene informatie over (de meldcode) Kindermishandeling en Huiselijk geweld.
 • Geeft begeleiding en ondersteuning bij vermoedens van Kindermishandeling (signaleren, bespreekbaar maken, melden)
 • Adviseert bij het opstellen van een scholingsplan.
 • Adviseert over het implementeren en borgen van de meldcode.
 • Adviseert over communicatie maar de ouders over de werkwijze van de organisatie.
 • Verspreid informatie en ontwikkelingen omtrent kindermishandeling
 • Informeert het team over de randvoorwaarde van de meldcode omtrent implementatie en borging
 • Houd de registratie bij van anonieme gegevens over kindermishandeling en laat dit vastleggen door de medewerker P&O.
 • Zorg jaarlijks voor evaluatie momenten van de meldcode om deze zo nodig bij te stellen.

Jaaragenda 

Op de volgende vastgestelde dagen is de locatie gesloten of eerder dicht.

 

Maandag

1 januari 2024

Nieuwjaarsdag gesloten
Vrijdag

29 maart 2024

Goede Vrijdag eerder gesloten  18.00 uur
Maandag

1 april 2024

2e paasdag gesloten
Zaterdag

27 april 2024

Koningsdag gesloten
Zaterdag/Zondag

4 en 5 mei 2024

Dodenherdenking / Bevrijdingsdag
Donderdag  9 mei 2024 Hemelvaartsdag gesloten

 

Maandag 20 mei 2024 2e Pinksterdag gesloten

 

Donderdag 5 december 2024 Sinterklaas locaties sluiten om 17.30 uur

 

In de volgende maanden, vinden er activiteiten plaats.

januari

Voorleesdagen 2024 – 24 januari t/m 3 februari, starten met een voorleesontbijt.

februari

Valentijnsdag 2024 – 14 februari

maart

Nationale Pannenkoekending  – vrijdag 8 maart

april

Dinsdag 9 april Suikerfeest

Week 17 -Activiteiten  met als thema “Koningsdag “ .

mei

Moederdag:  Zondag  – 12 mei

juni

Landelijke Opa en Oma dag: dinsdag 4 Juni

Nationale buiten speeldag: Woensdag 12 juni

Vaderdag:  Zondag 16 juni

Modder dag: Vrijdag 28 juni

augustus

 

september

Beroepskrachten dag  – Donderdag 19 september

oktober

Werelddierendag: 4 oktober

Kinderboekenweek: 2 t/m 13 oktober

November

december

Sint-Nicolaas feest : week 45

Week 51 en 52 – Kerst/oud en nieuwjaar gerelateerde activiteiten

27 t/m 1 januari : alle locaties GESLOTEN*

* opvang alleen op afspraak mogelijk

Registers

Onze organisatie staat ingeschreven in de kinderopvang registers van de gemeente  Hoekschewaard, hetgeen impliceert dat u hierdoor een tegemoetkoming via de belastingdienst kunt aanvragen. Deze is gerelateerd aan uw inkomen.

Samenwerking

Er zijn diverse branche gerichte organisaties waar wij mee samenwerken of volgens welke richtlijnen wij werken zoals o.a.

 • JSO expertice centrum voor jeugd, samenleving en opvoeding
 • Stichting BKK (Bureau Kwaliteit Kinderopvang)
 • Voedsel en waren autoriteit
 • Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
 • Gemeenten waarin wij zijn gevestigd
 • Brandweer van deze gemeenten
 • Alarmcentrales
 • Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
 • Brancheorganisatie Kinderopvang (lidmaatschap)
 • De geschillencommissie

Wij hebben een wijkverpleegkundige (Mevr. Smit) en een arts (Vertrouwenspersoon: Dr. C. M .G .C. Scholtens) betrokken bij de ontwikkeling van dit plan. Verder hebben wij voor niemand geheimen en kan iedereen die op wat voor manier dan ook betrokkenheid heeft bij de opvoeding en ontwikkeling van het kind dit plan inzien. Belangenorganisatie voor kinderdagverblijven.

Wat is er allemaal gebeurd

KDV Tante Marlie – Strijen

 

GGD inspectie 31-08-2023
Uitvoering RI&E gezondheid kinderen mei 2023
Uitvoering RI&E veiligheid kinderen  mei 2023
Jaarlijkse controle brandweer december 2023
Controle blusmiddelen december 2023
Controle noodverlichting juni 2023
Controle brand en ontruimingsinstallatie Maandelijks

Veiligheids-en Gezondheidsbeleid

Er is door ons een organisatie breed veiligheids-en gezondheidsbeleid opgesteld. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een levend document. Dat betekent dat het beleid nooit af is en bij veranderingen binnen de locaties, constateringen of bij incidenten wordt aangepast. Het beleid is een vast agendapunt binnen de teamvergaderingen. Daarnaast worden beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers op de hoogte gesteld van het veiligheid- en gezondheidsbeleid door hun begeleider op de werkvloer.

Beroepskrachten in opleiding ontvangen bij de start van hun werkzaamheden bij ons, als onderdeel van alle informatie die zij ontvangen, het laatste exemplaar van het gezondheids-en veiligheidsbeleid.

Het document is tevens opgenomen in de ouderinformatie map welke op elke locatie staat voor ouders om in te zien. Onderstaand vind u de meest actuele versie;
30 Protocol Veiligheids-en gezondheidsbeleid TT-team 2021

Onderstaande goede doelen worden regelmatig betrokken bij onze activiteiten. Recent logeerde Olifant Joep van Villa enige tijd op alle locaties.

Ronald McDonald kinderhuis

Stichting Kika

Villa Pardoes

CliniClowns

Sophia kinderziekenhuis

Stichting de Opkikker

Villa Joep

Directie bereikbaar

Om de bereikbaarheid te vergroten kunt u via kantoor telefonisch contact leggen algemeen nummer kantoor 0186-623384 ook via mail kan er op kort termijn een contact plaats vinden om een afspraak te maken: info@tantetheateam.nl

Gebruik telefoon / Bellen

Regelmatig informeren ouders even bij ons hoe het gaat met hun kind. Soms heeft een kind een slechte nacht gehad of is er wat gebeurd waardoor het zich (of u) niet prettig voelde bij het afscheid. Wij vinden het geen enkel probleem als u even belt, moet u als ouder zeker blijven doen. Wat wij u wel verzoeken om enigszins rekening te houden met ons dagprogramma, als wij aan tafel zitten voor het fruit of brood, of de kinderen gaan net naar bed, is het een lastig tijdstip om u te woord te staan. Een vriendelijk verzoek om hier rekening mee te houden .Dus als u even wil bellen naar een locatie, liever niet tussen 09.30 – 10.30 uur en niet tussen 11.30 en 13.00 uur b.v.d. Onze telefoonnummers vindt u terug op de locatie pagina.

Ouderparticipatie

Bij het functioneren van een kinderdagverblijf stelt de wet kinderopvang ouderparticipatie verplicht. Voor onze vestiging hebben we inmiddels een ouder klankbord groep. Ondanks dat, zijn nieuwe ouders die deel willen nemen van de ouder klankbord groep altijd welkom. Hopelijk zijn er onder u ook ouders die zo af en toe, 3 tot 4 x per jaar, een uurtje over hebben om mee te praten over het te voeren of gevoerde beleid, over de uitvoering van zaken en die mogelijk ideeën hebben hoe een en ander aan te pakken is.

U kunt zich aanmelden via info@tantetheateam.nl  en wij zorgen er dan voor dat u in contact gebracht wordt met onze overkoepelende ouder klankbord groep. Vast bedankt voor uw inzet.

NIEUWSBRIEF02-2024 NIEUWSBRIEF01-2024 WERKEN IN DE KINDEROPVANG? KIJK OP DE PAGNINA MET VACATURES EN WORDT LID VAN ONS FANTASTISCHE TEAM.
Top