Inschrijven

Alle ouders welke ingeschreven willen worden bij kinderopvang TT-team (locatie Tante Marlie in Strijen), kunnen zich telefonisch of via e-mail aanmelden.

Deze aanmelding dient te geschiedde met de daarbij behorende opvangvraag. Dit betekent dat u uw voorkeursdagen vermeldt en uw naam, adres en woonplaats. Verder is het belangrijk dat u uw telefoonnummer en eventueel e-mail adres vermeldt. Ouders worden vervolgens uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Na dit informatiemoment ontvangt u van ons de bescheiden om u definitief in te schrijven. U heeft hierna een afgesproken aantal dagen de tijd om de optie, die u na het persoonlijk gesprek heeft gekregen, te lichten.

Wanneer u zich definitief aangemeld heeft bij onze organisatie, ontvangt u een eerste uitdraai zoals uw gegevens staan verwerkt in onze administratie. Deze uitdraai, in tweevoud, geldt tevens als offerte voor de toekomstige opvang. Na controle uwerzijds dient u 1 exemplaar, ondertekend, aan ons te retourneren voor de definitieve plaatsing.

Wanneer u zich reeds georiënteerd heeft en uw keuze is op onze organisatie gevallen, dan kunt u onder de knop EXTRA bij “downloads”de inschrijfformulieren downloaden en ingevuld aan ons opsturen (in scannen en via de mail opsturen mag ook).

Alvorens de definitieve dag van plaatsing aanbreekt, dient uw kind een gewenningsperiode mee te maken. Bij het onderdeel “pakket” vindt u de omschrijving hoe deze zijn samengesteld.

NIEUWSBRIEF02-2024 NIEUWSBRIEF01-2024 WERKEN IN DE KINDEROPVANG? KIJK OP DE PAGNINA MET VACATURES EN WORDT LID VAN ONS FANTASTISCHE TEAM.
Top