Dagindeling

Een dagindeling geeft een globaal inzicht in wat wij zoal doen per dag, voor de babygroep geldt vanzelfsprekend een andere dagindeling. Hun slaap- en eetpatroon bepaald in hoge mate hun dagindeling. Voor deze kinderen vinden wij het prettig als u een schriftje meebrengt, waarin wij bij kunnen houden wat er zoal deze dag met uw kind is gebeurd. Tevens is dit een ideaal communicatiemiddel om als ouder/verzorger aan te geven hoe het eet -en drinkschema verloopt en/of er andere belangrijke zaken spelen waarmee wij rekening dienen te houden. Het dagprogramma wordt geregisseerd door het eet- , slaap- en speelpatroon van de kinderen. Hoewel het dagprogramma door ieder kind gevolgd wordt, spreekt het voor zich dat vooral de jongere kinderen een eigen ritme volgen.

Kinderdagverblijf (Dagopvang)

07.00 – 09.00 uur

De kinderen worden gebracht , en er is gelegenheid om bijzonderheden uit te wisselen.

09.00 – 10.00 uur

Het is tijd voor fruit, drinken en een verantwoord  tussendoortje. Wij verzorgen het (verse) fruit. Dit gebeurd gezamenlijk aan tafel, kinderen worden verschoond en de oudere kinderen worden betrokken bij het naar het toilet gaan. Voor de baby’s dienen de ouders ‘s morgens bij hun komst de flessen -voeding af te geven. (Borstvoeding bevroren.) (Voor deze voeding dient u een eigen fles met bijbehorende speen mee te nemen, en rekening te houden met het aantal voedingen + één extra).

10.00 – 11.30 uur

Tijd om te spelen, te knuffelen, voor te lezen, zingen, knutselen, kortom om bezig te zijn. Bij goed weer gaan we naar buiten.

11.30 – 13.00 uur

Verschonen, toiletbezoekje, handen wassen, brood eten. Na deze gezamenlijke activiteit gaan de meeste kinderen naar bed om uit te rusten.

12.30 – 13.30 uur

Haal en brengtijd voor kinderen die alleen de ochtend of de middag komen. De kinderen die alleen ‘s morgens komen,eten bij ons mee .De kinderen die alleen de middag komen eten thuis.

13.00 – 15.00 uur

Uitrusttijd, de meeste kinderen doen dan een middag dutje, de kinderen die dit niet nodig hebben of er pas zijn worden op een rustige manier bezig gehouden.

15.00 – 16.30 uur

We zijn weer bezig met doe activiteiten, dit kan zowel binnen als buiten . De kinderen krijgen tussendoor iets te drinken en verantwoord lekkers. De kinderen die bezig zijn met het zindelijk worden gaan weer naar het toilet. Aan het eind van de speeluren ruimen we met elkaar op.

16.30 – 18.30 uur

De kinderen worden  opgehaald. Kinderen welke tussen 18.00 en 18.30 worden opgehaald krijgen nog een kleinigheidje om hun maag mee te vullen. Dit tijdstip kunt u ook gebruiken om uw kind weer even te laten wennen na een vakantie of ziekte perioden.

Tot slot

Indien er door omstandigheden op de groepen een dusdanige minimalisering (door ziekte, vakantie, tijdstip van binnenkomst of bezetting) plaats vind, dan kan de organisatie de samenstelling van de groepen in heroverweging nemen. De organisatie kan er dan voor kiezen groepen samen te voegen tot een samengestelde groep. Deze keuze hangt samen met de mogelijkheid te kunnen blijven voldoen aan de geldende eisen en conform het pedagogisch beleid. Zodra de situatie zich normaliseert, wordt er uiteraard weer gewerkt naar het origineel pedagogisch beleid.

NIEUWSBRIEF04-2024 WERKEN IN DE KINDEROPVANG? KIJK OP DE PAGNINA MET VACATURES EN WORDT LID VAN ONS FANTASTISCHE TEAM.
Top