Visie

Opvang bij TT-team betekent kinderen opvangen met een doel, want kinderen en ouders moeten zich thuis voelen bij kinderopvang TT-team…!

Ons doel is om een kind dusdanig te verzorgen en te begeleiden, zodat het een volwaardig lid kan zijn van de groep waarvan het deel uitmaakt. Dit alles gedurende de gehele periode van baby tot peuter en van kleuter tot prepuber. Deze ontwikkeling zal geschieden in  diverse  groepen, elk individu geënt op hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden.De door ons verzorgde kinderen worden gestimuleerd en gemotiveerd om zich te ontwikkelen op hun eigen tempo en binnen hun eigen mogelijkheden. Daarbij willen wij ons duidelijk onderscheiden van bestaande principes. Principes die ouders en kinderen het gevoel moeten geven dat ze zich bij ons thuis kunnen voelen. Principes die er mede voor zorgen dat de lijn tussen kinderen, ouders en opvangorganisatie kort en direct is.

Een en ander is helder te volgen voor een ieder, doordat er gewerkt wordt met een zichzelf evaluerend pedagogisch beleidsplan. Met als afgeleide daarvan voor iedere locatie een eigen pedagogisch werkplan. Binnen het pedagogisch beleid zijn een aantal afspraken/regels vastgelegd in diverse protocollen, waarin zaken duidelijk en uitgebreid omschreven zijn. Deze pedagogische plannen staan op de website. Een pedagogisch beleidsplan kan niet werken zonder dat daarvoor een aantal grondbeginselen is vastgelegd. Deze uitgangspunten zijn door ons als volgt samengevat :

  • Het kind zal gedurende de diverse leeftijdsfasen zo optimaal mogelijk begeleid worden met als doel een veilig gevoel en omgeving te vinden. Het kind zelf staat daarin centraal en zal in de diverse fases zelf aangeven waar het behoefte aan heeft.
  • De organisatie maakt geen voorbehoud voor wat betreft plaatsing en accepteert als zodanig inschrijvingen van alle geledingen van de samenleving. Plaatsing vindt echter pas doorgang na het houden van een intakegesprek.
  • Tijdens de babyperiode heeft een kind behoefte aan koestering en verzorging. Rust, reinheid en regelmaat vormen daarbij een belangrijk patroon. Ieder kind heeft zijn eigen handvatten en zal als zodanig worden verzorgd. Tijdens de opgroei- periode zal het kind zich gaan ontwikkelen, kruipen, staan, lopen, enz..Gedurende deze periode gaat het kind leren ontdekken en vindt er stimulerende en corrigerende begeleiding plaats.
  • Tijdens de peuter/kleuter- periode zal het kind zich zodanig ontwikkelen dat het mogelijk is alleen of als lid van de groep zijn mogelijkheden te gaan ontdekken. Het heeft daarbij behoefte aan veiligheid, warmte (geborgenheid) en verzorging. Dit zijn voorwaarden om zich verder te kunnen ontplooien.

De sociaalpedagogische ontwikkeling van kinderen van ongeveer 3 jaar ligt veelal in de sfeer van andere sociale behoefte, andere speelvormen, samen spelen krijgt enigszins vorm, kringspelletjes, bewust gebruik muziek instrumenten, benoemen van zaken, tellen, het aan te bieden motorisch speelgoed wijzigt zich, op motorisch vlak wijzigt zich de knutselbehoefte en het kringgebeuren krijgt een andere plaats in de belevingswereld van deze kinderen. De slaapbehoefte neemt af, terwijl nieuwe uitdagingen toenemen. Hierdoor kan je met dergelijke kinderen omgaan met thema’s welke elke maand ingepast kunnen worden. Dit alles met als doel in de laatste fase voor kinderen in de dagopvang, voor ze naar de basisschool gaan, hun sociaal pedagogische ontwikkeling meer onder de aandacht te brengen. Speciaal hiervoor zijn zogenaamde groeiplus activiteiten ontwikkeld.

Wil een kind zich optimaal ontwikkelen dan is een sfeer van geborgenheid en veiligheid van essentieel belang. Wij hebben de taak deze sfeer te creëren en er zorg voor te dragen dat de nieuwsgierigheid van het kind geprikkeld wordt. Wij nemen in samenspraak en in samenwerking met ouders/verzorgers, voor de duur van de opvang een deel van de opvoeding voor onze rekening. De ouder/verzorger is en blijft verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind.

 

NIEUWSBRIEF02-2024 NIEUWSBRIEF01-2024 WERKEN IN DE KINDEROPVANG? KIJK OP DE PAGNINA MET VACATURES EN WORDT LID VAN ONS FANTASTISCHE TEAM.
Top