Ouder Klankbord Groep

logo

Een onmisbare factor in iedere kinderopvang organisatie is de oudergeleding. Bij Kinderopvang TT- team is een Ouder Klankbord Groep (OKG) actief. Ouders die mee willen praten over veiligheid, gezondheid en het beleid in algemene zin worden hiertoe van harte uitgenodigd. Zij kunnen zich aanmelden via de beroepskrachten of via ons mail adres info@tantetheateam.nl)

Ouder Klankbord Groep.

OKG leden vertegenwoordigen alle ouders welke gebruik maken van de opvang op de locatie. Een en ander is vastgelegd in het hhreglementOKG en de StatutenOKG

NIEUWSBRIEF02-2024 NIEUWSBRIEF01-2024 WERKEN IN DE KINDEROPVANG? KIJK OP DE PAGNINA MET VACATURES EN WORDT LID VAN ONS FANTASTISCHE TEAM.
Top