Ouder Klankbord Groep

logo

Een onmisbare factor in iedere kinderopvang organisatie is de oudergeleding. Bij Kinderopvang TT- team zijn op alle locaties zogenaamde Deel Ouder Klankbordgroepen (D-OKG) actief. Boven deze deel groepen functioneert een Overkoepelende Ouder Klankbordgroep(O-OKG).
Ouders die mee willen praten over veiligheid, gezondheid en het beleid in algemene zin worden hiertoe van harte uitgenodigd. Zij kunnen zich aanmelden via de beroepskrachten of via ons mail adres info@tantetheateam.nl)

Deel ouder Klankbordgroep
Op iedere locatie functioneert een oudervertegenwoordiging, genaamd deel-ouder klankbord groep. Vanuit de deel OKG’s nemen leden deel aan de bijeenkomsten van de overkoepelende OKG. Een aantal zaken, o.a. vergader frequentie, mandatering en uitgangspunten zijn vastgelegd in het ReglementDOKG en de oprichtings StatutenDOKG .

Overkoepelende Ouder Klankbordgroep
Boven de deel OKG’s functioneert een overkoepelende Ouder Klankbordgroep. Op iedere locatie functioneert een oudervertegenwoordiging, genaamd deel-ouder klankbord groep. Vanuit de deel OKG’s nemen leden deel aan de bijeenkomsten van de overkoepelende OKG. Een aantal zaken welke locatie overstijgend zijn worden besproken in de vergaderingen van de O-OKG.
Deel-OKG leden welke de vergadering namens hun deel-OKG bijwonen hebben van hun deel-OKG een mandaat hiervoor gekregen.
Een en ander is vastgelegd in het ReglementOOKG en de oprichtings StatutenOOKG.

NIEUWSBRIEF02_23 WERKEN IN DE KINDEROPVANG? KIJK OP DE PAGNINA MET VACATURES EN WORDT LID VAN ONS FANTASTISCHE TEAM.
Top