Inspectierapporten en begeleidend schrijven

Jaarlijks worden de locaties bezocht door een toezichthouder van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (voorheen GGD), die namens de gemeente het toezicht op kinderopvang en peuterspeelzalen uit oefent.

De laatste inspectierapporten welke zijn uitgebracht vind u onder de menu knop “Extra-downloads”, u kunt ze ook terugvinden op de web-site (http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl) van de overheid.

Sjaak

Nieuwsbrief

nieuwsbriefTTMEI19

Top