Vrijwel alle beroepskrachten van TT-Team zijn eind mei 2015 gestart met het volgen van de TINK training. TINK staat voor Taal- en INteractievaardigheden Kinderopvang. Het toepassen van goede interactievaardigheden is essentieel voor een optimale ontwikkeling van jonge kinderen. Tijdens de TINK-training, welke op de locatie Tante Marlie plaats vonden, leren de beroepskrachten hoe ze deze vaardigheden kunnen verbeteren en toepassen. Daarnaast verbrede zij door deze training ook hun eigen taalvaardigheid.

In het TINK trainingsprogramma staan zes verschillende interactievaardigheden centraal:

1-sensitieve responsiviteit
2-respect voor autonomie
3-structureren en grenzen stellen
4-praten en uitleggen
5-ontwikkelingsstimulering
6-begeleiden van interacties

Via een uitgekiend trainingsprogramma kregen de beroepskrachten ondersteuning en begeleiding hoe ze, in het dagelijks gebeuren, deze interactievaardigheden kunnen inzetten en hoe ze deze kunnen verbeteren. De training bestond uit 8 (avond) bijeenkomsten en werd in februari 2016 door alle deelnemers met een certificaat afgesloten.

Daarnaast heeft er èèn beroepskracht de training “Train de Trainer”gevolgd. Zij heeft hierdoor mogelijkheden gekregen om in de toekomst collega’s bij te staan om hun interactievaardigheden te blijven ontwikkelen.

Zij kan het team ondersteunen en verbreden zodat intern er ook èèn lijn kan worden uitgezet om ontwikkeling en interactie te stimuleren.

Vanuit de directie feliciteren wij alle deelnemers met het behaalde resultaat.

Sjaak

Nieuwsbrief

nieuwsbriefTTMEI19

Top