Geschiedenis

Ontstaan kinderopvang TT-team

Na een jaren lange ervaring, ontstond in 1998 de wens om  een kinderdagverblijf te starten, gestoeld op het gastouderprincipe .Waar de zorg, kwaliteit en kleinschaligheid centraal zou staan. Het gevoel van welbevinden, rust, dagritme en persoonlijke aandacht staan, samen met de ouder /verzorger, op de voorgrond.

Gestart, op 1augustus 1999,  op een tijdelijke locatie werd er intussen een plan ontwikkeld om van een oude sportschool in de Pr.Hendrikstraat in Oud -Beijerland, een kindvriendelijke kinderopvang locatie te maken. Kleinschalig en huiselijk, welke zijn deuren op 1 juni 2000 opende

Op 1 Oktober 2007  vond hier een laatste ontwikkeling plaats, na 8 jaar sloot deze locatie zijn deuren, er werd  een andere locatie geopend om zo de kinderopvang en de buitenschoolse opvang gezamenlijk in één gebouw te huisvesten aan de Kareldoormanstraat te Oud-Beijerland.

Tante Riet

Van oktober 2004 tot oktober 2020 is TT-Team actief geweest in Zuid-Beijerland met een gecombineerde opvang. De kinderopvang onder de naam KDV Tante Riet en de buitenschoolse opvang kreeg de naam BSO Zuid-Beijerland De Hitsert mee.

Tante Marlie

Sinds 13  februari 2010 is het TT-Team verder uitgebreid met de komst van kinderopvang Tante Marlie aan de Maalderij 2 in Strijen. Hier wordt opvang geboden aan  twee groepen één babygroep en één peuter/ kleuter groep.

BSO het Schelfje

Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, op het gebied van buiten schoolse opvang,  in 2007, zocht het bestuur van Acis (openbaar onderwijs inmiddels qua naam gewijzigd in De Hoeksche School), in het voorjaar van 2006, contact met onze organisatie. Dit heeft er toe geleid dat beiden organisaties nauw zijn gaan samenwerken en er in de OBS de Schelf een BSO locatie kwam waar kinderen van Gravendeel en omgeving gebruik van kunnen maken. Dit werd 1 december 2006 een feit. Deze locatie kreeg de naam BSO het Schelfje mee. Op 30 juni 2018 besloot het bestuur van de school zelfstandig verder te gaan met het vormen van een IKC.

 

 

 

NIEUWSBRIEF02-2024 NIEUWSBRIEF01-2024 WERKEN IN DE KINDEROPVANG? KIJK OP DE PAGNINA MET VACATURES EN WORDT LID VAN ONS FANTASTISCHE TEAM.
Top