Downloads

Een overzicht van alle downloads die op deze site worden aangeboden.

Inschrijfformulieren KDV/BSO:

inschrijfformulierKDV
inschrijfformulierBSO

Privacy/AVG:

We zijn vast niet de eerste met een bericht over het belang van uw privacy. We zullen ook niet de laatste zijn. En maar goed ook! Want ook wij nemen uw privacy zeer serieus.

Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.

Wat gaat er precies veranderen?
We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, voor u samen:

Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden. Wij gebruiken uw gegevens alleen als verwerker, d.w.z. dat ze alleen gebruikt worden om alles (offerte, facturatie, jaaropgaaf, info op de groep, sturen van de nieuwsbrief, enz.) wat met de opvang van uw kind te maken heeft mogelijk te kunnen maken. Wij zijn verplicht,als hier om gevraagd wordt, om door de wet vastgelegde partijen (zoals o.a. GGD en Belastingdienst) informatie te verstreken.
U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.
U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data), dit gebeurd ook automatisch door ons na de daar voor vastgestelde (administratiebewaarplicht) termijn.
Uw persoonlijke gegevens zijn bij TT-Team bv goed beschermd. Met partijen die voor ons de website hosten, de (cloud) backup verzorgen zijn overeenkomsten vastgelegd.
Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u graag naar de nieuwe privacy-verklaring/verwerkersovereenkomst.

Dank voor uw vertrouwen!

Met vriendelijke groet,

TT-Teams

Verwerkersovereenkomst-TTteambv-01-05-2018
PRIVACY verklaring TT

GGD Rapporten:

DEFINITIEVE inspectierapport KDV Tante Riet 2018

DEFINITIEF Inspectierapport KDV Tante Riet

DEFINITIEF Inspectierapport KDV Tante Marlie2018.

DEFINITIEF Inspectierapport KDV Tante Marlie

DEFINITIEF Inspectierapport KDV Tante Marlie2017.

DEFINITIEF Inspectierapport KDV Tante Marlie

bijbehorende brief;

Brief definitief rapport reguliere inspectie KDV Tante Marlie

DEFINITIEF Inspectierapport KDV Tante Riet2017

DEFINITIEF Inspectierapport KDV Tante Riet 2017

DEFINITIEF Inspectierapport BSO Zuid-Beijerland “de Hitsert2018

DEFINITIEF Inspectierapport BSO de ‘Hitsert’

DEFINITIEF Inspectierapport BSO de Hitsert 2017

bijbehorende brief;

def brief inspectie Tante Riet

Brief def BSO De Hitsert DEFINITIEF brief rapport reguliere inspectie KDV Tante Marlie

DEFINITIEF brief rapport reguliere inspectie KDV Tante Marlie

Meldcode in de kinderopvang;

Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang_2018_definitief

Basis+meldcode+NL2016

Meldcode-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-2013

BSO Vakantie programma:

Zomervakantie2019-week123

Zomervakantie2019-week456

meivakantie2019

Voorjaarsvakantie2019

Kerstvakantie1819

Herfstvakantieprogramma 2018

Zomervakantie2018

Meivakantie2018

Voorjaarsvakantie2018

Nieuwsbrief:

nieuwsbriefTTMEI19

nieuwsbriefTTMRT19

nieuwsbriefTTDEC18

nieuwsbriefTTOKT18

nieuwsbriefTTJULI18

nieuwsbriefTTapr18

nieuwsbriefTTDEC17

nieuwsbriefTTNOV17

nieuwsbriefTTJUNI17

nieuwsbriefTTmaart17

nieuwsbriefttdecember-2016

nieuwsbriefttherfst-2016web

nieuwsbriefTTzomer-2016web

 

Bijzondere activiteiten:

https://www.tantetheateam.nl/download/mailjournaal/JOEPS%20LOGEER%20DAGBOEK10.pdf

Pedagogische werkplannen:

Pedagogisch Werkplan de Hitsert

werkplanTRkdv2016

https://www.tantetheateam.nl/download/pedagogische_werkplannen/werkplanMarlie14.pdf

https://www.tantetheateam.nl/download/pedagogische_werkplannen/werkplanTanteRieterratum.pdf

Geschillencommissie kinderopvang:

klachtenprotocol

klachtenformulier

Kinderopvangtoeslagtabel 2018:

 

 

 

 

Inspectierapport GGD locatie Tante Marlie - inspectiebezoek december 2014 (86.4 KiB)

Inspectierapport (tussentijds) KDV Tante Marlie 2014 (80.5 KiB)

Inspectierapport (tussentijds) BSO Zuid-Beijerland de Hitsert (82.7 KiB)

Inspectierapport (tussentijds) KDV Tante Riet 2014 (81.1 KiB)

Inspectierapport GGD locatie Tante Riet - inspectiebezoek december 2014 (133.9 KiB)

Inspectierapport (tussentijds) BSO het Schelfje (82.4 KiB)

Inspectierapport GGD locatie BSO Zuid-Beijerland de Hitsert - inspectiebezoek december 2014 (89.2 KiB)

Inspectierapport BSO Het Schelfje 2013 (205.5 KiB)

Inspectierapport GGD locatie BSO het Schelfje - inspectiebezoek november 2014 (89.7 KiB)

JOEP'S LOGEERDAGBOEK AFLEVERING 8 (1.3 MiB)

Meivakantie2016 (863.5 KiB)

Werkplan KDV Tante Riet (89.9 KiB)

Tante Riet erratum (47.6 KiB)

JOEP'S LOGEERDAGBOEK AFLEVERING 4 (1.2 MiB)

JOEP'S LOGEERDAGBOEK AFLEVERING 7 (1.6 MiB)

JOEP'S LOGEERDAGBOEK AFLEVERING 6 (1.3 MiB)

JOEP'S LOGEERDAGBOEK AFLEVERING 2 (1.1 MiB)

Werkplan BSO Zuid-Beijerland de Hitsert (41.2 KiB)

Werkplan BSO 't Schelfje 2014 (91.0 KiB)

JOEP'S LOGEERDAGBOEK AFLEVERING 3 - BREAKING NIEUWS (1.5 MiB)

JOEP'S LOGEERDAGBOEK AFLEVERING 9 (875.2 KiB)

JOEP'S LOGEERDAGBOEK AFLEVERING 1 (1.3 MiB)

JOEP'S LOGEERDAGBOEK AFLEVERING 5 (1.6 MiB)

Klachtenjaarverslag 2014 (690.4 KiB)

Klachtenformulier (28.8 KiB)

Tante Thea krant 2-2015 (697.5 KiB)

Werkplan KDV Tante Marlie 2014 (119.6 KiB)

JOEP'S LOGEERDAGBOEK AFLEVERING 10 (1.2 MiB)

Calibris certificaat (333.2 KiB)

NIEUWSBRIEF 1 - 2015 (483.7 KiB)

Zomervakantie 2016 (1.6 MiB)

 

Nieuwsbrief

nieuwsbriefTTMEI19

Top