Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondertekend door zorg professionals.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of zij een melding moeten doen bij Veilig Thuis. Dit is een belangrijke taak en om deze meldcode goed uit te voeren, moeten alle betrokken partijen goed samenwerken.

Daarom hebben alle kinderopvang organisaties in de Hoeksche Waard, Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid en gemeente Hoeksche Waard in een handreiking afspraken gemaakt over hoe zij omgaan bij zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze handreiking is deze week – in de week tegen de kindermishandeling – ondertekend door alle partijen. De gemeente zet zich in om een gevoelig en complex thema als dit onder de aandacht te blijven brengen. Onder de professionals in de gemeente Hoeksche Waard, maar ook onder alle inwoners.

Voelt u zichzelf niet veilig of maakt u zich zorgen over de veiligheid van iemand anders in uw omgeving? Bel dan gratis en anoniem met Veilig Thuis via 0800-2000. Ook als u twijfelt.

Sjaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

NIEUWSBRIEF02-2024 NIEUWSBRIEF01-2024 WERKEN IN DE KINDEROPVANG? KIJK OP DE PAGNINA MET VACATURES EN WORDT LID VAN ONS FANTASTISCHE TEAM.
Top