Voorleesvrijwilligster

Voorlees vrijwilligster ( Kinderopvang bij Tante Marlie).

 

De Bibliotheek van Strijen heeft ons benadert om met een project mee te doen. In het kader van voorlezen is leuk en leerzaam, komt een voorleesvrijwilliger van de bibliotheek langs om op regulaire basis voor te lezen aan onze kinderen.

Zij heeft hiervoor een training gehad, hoe dit te doen om zo een interactief voorlees moment te krijgen. Alsmede is er een V.O.G voor haar verkregen.
Deze mevrouw komt oorspronkelijk uit het agogisch werk, maar is met pensioen, wij gaan hier medio April mee starten, de intentie is dat zij op vooraf afgesproken dagen langs komt, deze kunnen wisselen maar wel één keer per week. Vooralsnog is de afspraak gemaakt voor de Maandag,Dinsdag of Donderdag ochtend.

De doel groep is peuters/kleuters en na overleg is er besloten dat ongeveer 15 minuten lang genoeg is voor deze doelgroep.
Aangezien er op de groep wordt gewerkt met maand thema’s sluiten we het voorleesmoment hier op aan.

Wij doen graag mee met dit project omdat wij vinden dat voorlezen leuk, leerzaam en gezellig is en bijdraagt aan spraak en begrippen ontwikkeling van deze leeftijd groep.

Sjaak

Nieuwsbrief

nieuwsbriefTTMEI19

Top